کابوس تکراری

ساخت وبلاگ

هرچند وقتی خواب میبینم توی ماشین نشستم خودم تنهام یهو ماشین شروع به حرکت میکنه یا در حین حرکتم بلد نیستم ماشینو نگه دارم هی فرمونو میپیچونم که به در و دیوار و ماشینا دیگه نخورم یا ترمز میگیرم ولی نمی ایسته ماشین۰بعضی وقتا میزنمش تو جدول تا وایسه۰امروز که شاهکار بود صندلی عقب نشسته بودم یهو ماشین شروع به حرکت کرد از عقب خم شده بودم جلو فرمونو میپیچوندم که نزنم تو ماشینی که جلوم پارکه ولی هی داشتم بهش نزدیک میشدم که از ترس از خواب پریدم ولی تو خواب هی فکر میکردم چطوری دستی بکشم ماشین وایسه؟واقعا دیگه تصمیمم جدی شد برم رانندگی یاد بگیرم آخه چه وضعشه یه دستی بلد نیستم بکشم ۰ای بابا :دی

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 17 اسفند 1395 ساعت: 19:03